Кингспан в Централна и Източна Европа


           Кингспан Чехия                    Кингспан Унгария                  Кингспан Полша

      

За контакт

Кингспан ЕООД
ул. Григор Пърличев 2
СОФИЯ 1000
България
+359 888 320 880
+359 888 328 188
info@kingspan.bg