Въведение

Изолационната система на Кингспан е набор от решения за покриви, стени и тавани, осигуряваща отлична
среда с регулирана температура, за производството, съхранение, дистрибуция и охлаждане на хранителни продукти,
за хладилни складове за фармацевтичната промишленост и биотехнологичните производства, както и за други приложения, където се изисква спазване на точно определена температурна
и хигиенна безопасност.Проектиране, технически характеристики и строителство

За осигуряване на контролирана температурна среда, безопасност на храните и хигиена се предлага богата гама външни и вътрешни строителни решения :

 • Вътрешна изолационна система – приложение: Изделия за стени и тавани - „кутия в кутия“.
 • Външна изолационна система – приложение: Продукти за външни стени и покриви, които изискват еднопластови покривни системи.
 • Система Cladrack – приложение: Покривна и стенна изолация, поддържана от cladrack рамка.
 • Компоненти за хладилна камера

Системите от топлоизолационни панели за контролирана среда могат да се използват в строителството на всяко едно от изброените по-горе приложения, всички от които трябва да образуват едно цяло със сградата, а да не са просто отделни елементи. Това се отнася до свързването на основите, междуетажната плоча, подовото отопление, основната конструкция, системите за охлаждане/замразяване, пръскащите системи за гасене на пожар, стелажните системи, товарните платформи и материалите за ограждащата конструкция според съответната цел на строителната дейност по конкретния проект.
Ето защо е важно за екипите, участващи в процеса на проектиране и строителство, да работят като добре информирано и координирано звено, за да се гарантират успехът и рентабилността на проекта.
Кингспан притежава значително и доказано ноу-хау в този сектор, което се доказва от успешно приключилите проекти за някои от най-големите търговски марки в търговията на дребно, вериги хранителни магазини, производители на сладкарски изделия, логистични и дистрибуторски фирми.
Кингспан предоставя техническа и строителна поддръжка на инвеститори, проектантски екипи и на изпълнителни на различни проекти.

Техническо обслужване: +420 800 119 911

Конструкционни характеристики

Системата от топлоизолационни панели за контролирана среда е създадена за прилагане в сгради със следните характеристики:

 • Минимална вътрешна температура: – 40 °C
 • Външни температури: - лято + 40 °C
 • - зима – 16 °C
 • Дължина на панелите - до 15 000 mm на стените
 • Безвредни – без отделяне на влакна във въздуха
 • Придружени с гаранционен пакет
 • FireSafe® продукти
 • Безопасни продукти от гледна точка на ХИГИЕНАТА И КОНТАКТА С ХРАНИ
 • ТЕРМОУСТОЙЧИВИ безопасни продукти

За контакт

Кингспан ЕООД
ул. Григор Пърличев 2
СОФИЯ 1000
България
+359 888 320 880
+359 888 328 188
info@kingspan.bg