Покривни панели

KS1000 RW

Покривни панели KS1000 RW

KS1000 RW представлява трапецовидни покривни панели със стандартен метод на закрепване (проходно фиксиране), подходяща за всички видове сгради с наклон на покрива:
- по-голям от 4° (7%) за покриви с един панел по посока на наклона
- по-голям от 6° (10%) за покриви с два или повече панела по посока на наклона

Панелът KS1000 RW е универсален и може да бъде използван и за облицоване на стени.

KS1000 TOP-DEK

Покривни панели KS1000 TOP-DEK

KS1000 TOP-DEK представлява покривни панели с пряко закрепване на долната част към конструкцията. Може да се използва за всички видове сгради с наклон на покрива 0.5° (1%) или повече.
Панелът може да се използва за извити покриви с диаметър (Rmin) по дължина = 50 м и напречно = 20 м.

KS1000 FF

Покривни панели KS1000 FF

KS1000 FF представлява трапецовидни покривни панели със стандартен метод на закрепване (проходно фиксиране) с пълнеж от минерална вата. Панелите са подходящи за всякакви сгради с наклон на покрива:
- по-голям от 5° (8,5%) за покриви с един панел по посока на наклона
- по-голям от 8° (14%) за покриви с два или повече панела по посока на наклона

KS1000 FF е универсален панел с висока пожароустойчивост. Може да бъде използван и за облицоване на стени.

KS1000 GRP

Покривни панели KS1000 GRP

KS1000 RW / GRP40 са покривни/светлопрозрачни панели от фабрично сглобени двустранно облицовани елементи, които могат да се използват само с покривни панели KS1000 RW и SX при наклон на покрива 6° (10%) или повече.
Светлопрозрачни покривни панели KS1000 FF / GRP40 могат да се използват с панели тип KS1000 FF при наклон на покрива 8° (14%) или повече.

KS1000 RT

Покривни панели KS1000 RT

KS1000 RT представлява покривни панели, подходяща за сгради с наклон на покрива 12° (21%) или повече.

KS1000 X-DEK

Покривни панели KS1000 X-DEK

X-dekTM панели са изолационни и покрити с мембрана покривни панели, подходящи за плоски покриви за всякакви строителни приложения, с изключение на сгради с изискване поддържане на ниска вътрешно-стайна температурна среда. KS1000 X-DEK панелът осигурява основата за водонепропускащото покривно покритие нанасяно от независими апликатори:

• X-dek панелите са изолирани покривни панели подходящи за плоски покриви с наклон > 1%
• X-dek е „Премостващ-широки отвори” композитен покривен панел, предоставящ необходимата структурна здравина и коравина, както и необходимото ниво термоизолация. Нанасяната на място външна мембрана служи, като водоизолираща бариера.
• KS1000 X-DEK панели са подходящи и за решения тип „Зелени Покриви

За контакт

Кингспан ЕООД
ул. Григор Пърличев 2
СОФИЯ 1000
България
+359 888 320 880
+359 888 328 188
info@kingspan.bg