Въведение

Творческата свобода при проектирането, архитектурния израз, строителната форма и функция са подкрепени с иновативни пакетни решения и системи, които са рентабилни, осигуряват по-безопасно, по-бързо и висококачествено строителство и постигат изключителни експлоатационни качества и стабилност.
Изолационните покривни и стенни системи на Kingspan постигат тези цели както по отношение на функционалните сгради, така и в проекти, чийто ключови фактори на проектиране са креативността на формите и външния вид.
Изолационните покривни и стенни системи на Kingspan съответствта напълно на действащите строителни нормативи и стандартии, както и на изискванията от страна на застрахователите (Firesafe®).Гамата изолационни покривни и стенни стсемина на Kingspan е доказала своите качества относно:

 • По-безопасно строителство
 • Структурна цялост
 • Термоизолация и херметичност
 • Пожароустойчивост
 • Акустика
 • Здравина и трайност
 • Улесняване на процеса на строителство
 • По-бързо строителство
 • Устойчивост на околната среда
 • Намаляване на разходите през целия експлоатационен живот на сградата

Нещо повече, инвеститорите и ползвателите на недвижими имоти изискват решения, които да им осигурят най-икономична бизнес среда по отношение на разходите за целия жизнен и експлоатационен цикъл (WLC) на новопостроената сграда.
Готовите еднокомпонентни конструкции на Kingspan оптимизират времето за строеж и монтаж. По-ниските разходи за експлоатация на сградите се постигат чрез намаляване на необходимостта от поддръжка и по-ниското енергийно потребление, което от своя страна намалява емисиите на въглероден двуокис (CO2) за периода на експлоатация на съответната сграда.
Качеството на изделието се гарантира чрез използване на акредитирани и изпитани суровини, високотехнологични производствени методи и с провеждане на стриктни изпитвания спрямо националните и европейски стандарти.
Всички изделия на Kingspan са произведени при спазване на стандарта за качество EN ISO 9001:2000.
Използването и монтажът на над 200 милиона квадратни метра (м2) изолационни покривни и стенни системи Kingspan в целия свят са доказателство за признанието, което получават нашите решения, от страна на международни инвеститори, проектанти, строители и ползватели.

Приложения и целеви сгради

Изолационните покривни и стенни системи на Kingspan са широкоизползвани във всички строителни сектори, включително:

 • Промишленост & производство
 • Дистрибуция, логистика & транспорт
 • Търговия & офиси
 • Търговия на дребно
 • Развлечения, спорт & хотели
 • Образование
 • Здраве
 • Отбрана
 • Ученическо/студентско настаняване
 • Пансиони & социални жилища
 • Комуналн-битови услуги
 • Държавна & местна администрация
 • Съдилища
 • Обновяване


Нормативни изисквания и съответствие по отношение на проектирането, строителството и изпълнението

 

Съответствие Съгласно следните нормативи, стандарти и акредитации: Kingspan решения
Здравословни & безопасни условия на труд Национални строителни регламенти & норми
Конструкции Национални строителни регламенти & норми
Термоизолация Национални строителни регламенти & норми
Херметичност Национални строителни регламенти & норми
Енергийна ефективност Национални строителни регламенти & норми
Пожароустойчивост Национални строителни регламенти & норми
Акустика Национални строителни регламенти & норми
Здраве & хигиена Безвредност, без образуване на влакна и мухъл
Екологично съответсвие & и устойчивост Съответствие с протоколите от Монреал и Киото
Трайност & здравина Национални строителни регламенти & норми
Акредитация EN ISO 9001:2000
Разходи за целия жизнен цикъл
(капиталови & експлоатационни)
По заявка според спецификата на конкретния проект
Защита от светкавици Национални строителни регламенти & норми

За контакт

Кингспан ЕООД
ул. Григор Пърличев 2
СОФИЯ 1000
България
+359 888 320 880
+359 888 328 188
info@kingspan.bg