Стенни панели и фасадни панели

KS1000 AWP

Стенни панели и фасадни панели KS1000 AWP

Изолационни стенни панели KS1000 AWP е решение със скрито закрепване, което се поставя вертикално или хоризонтално, и е подходящо за облицоване на стени на всякакви сгради с изключение на изискващите поддържане на ниска вътрешна температура (под 0 °C).

IPN-Quadcore

KS1150 TF / KS1150 TC

Стенни панели и фасадни панели KS1150 TF / KS1150 TC

Изолационни стенни панели KS1150 TF/KS1150 TC е решение с проходно закрепване. Панелите се поставят вертикално или хоризонтално и са подходящи за облицоване на стени на всякакъв вид сгради. За специалните изисквания, свързани с облицоването на хладилни складове, спазвайте инструкциите в раздел „Контролирана среда“.

KS1150 TF/KS1150 TC са фасадни панели доказани, като надеждни решения, които могат да се изпълняват вертикално или хоризонтално. Подходящи са за стенни облицовки на всякакви сгради. Следвайте инструкциите на производителя, които ще намерите в раздел „Контролирана среда” при специални изисквания, свързани с облицоване на хладилни складове.


Ние разработихме стенен панел KS1150 TF според нуждите на клиентите.
1150 mm ширина на модула (ширина на панела) има предимства пред конвенционалните 1000 mm панели.

Основните ползи са:

15% по-бързо инсталиране
15% по-малък термо-мост ефект
15% по-малко уплътнителни ленти
15% по-малко крепежни елементи

IPN-Quadcore

KS1150 FR

Стенни панели и фасадни панели KS1150 FR

Изолационни стенни панели KS1150 FR е решение с проходно закрепване. Панелите се поставят вертикално или хоризонтално и са подходящи за облицоване на стени на всякакви сгради с изключение на сградите, изискващи поддържане на ниска вътрешна температура (под 0 °C).

KS1000 FH

Стенни панели и фасадни панели KS1000 FH

Изолационни стенни панели KS1000 FH е решение със скрито закрепване. Панелите се поставят вертикално или хоризонтално и са подходящи за облицоване на стени на всякакви сгради с изключение на сградите, изискващите поддържане на ниска вътрешна температура (под 0 °C).

KS1000 RW

Стенни панели и фасадни панели KS1000 RW

Стенни панели KS1000 RW използва стандартен метод за закрепване на панелите (проходно фиксиране). Подходяща е за всички видове сгради и, по-специално, в проекти, в които е необходима по-силно профилирана повърхност. Това е постигнато чрез огъване на външната обвивка.
Стенен панел KS1000 RW е универсална и може да се използва и за облицоване на прокриви.

KS1150 FA

Стенни панели и фасадни панели KS1150 FA

The KS1150 FA wall and ceiling Acoustic Panel is through-fix solution dedicated for acoustic insulation and acoustic absorption applications.
The panels can be laid vertically or horizontally and are suitable for internal applications – as wall or/and ceiling elements.

За контакт

Кингспан ЕООД
ул. Григор Пърличев 2
СОФИЯ 1000
България
+359 888 320 880
+359 888 328 188
info@kingspan.bg